110 Ω DMX DMX Cables Iluminación digital - mix- DIGILIGHT

  


Código

 11141  
pdf11141

 11142
pdf11142

11143  
pdf11143

 11144
pdf11144

  
COMPOSICIÓN

1x2x0.22
3x1.50

1x2x0.22
3x2.50

1x2x0.34
3x1.50

1x2x0.34
3x2.50

 
CABLES DE SEÑAL 2 2 2 2
Conductor Cu Cu Cu Cu
Sección (mm2) 0.22 0.22 0.34 0.34
Conductor Cu Cu Cu Cu
Composición 7 x 0.20 7 x 0.20 7 x 0.25 7 x 0.25
Aislamiento PEX PEX PEX PEX
Diámetro (mm)
1.85 1.85 1.85 1.85
Colores par Blanco, Rojo Blanco, Rojo Blanco, Rojo Blanco, Rojo
Pantalla AL-PET AL-PET AL-PET AL-PET
Drenaje Cu Sn  Cu Sn Cu Sn Cu Sn 
Cubierta Par PVC PVC PVC PVC
Diámetro (mm) 4.30 4.30 4.30 4.30
Color Gris Gris Gris Gris
         
ELEMENTOS COMUNES  
Cubierta PVC-NBR PVC-NBR PVC-NBR PVC-NBR
Diámetro (mm) 9.70 11.10 10.50 11.60
Colores Negro Negro Negro Negro
 
DATOS TÉCNICOS  
01 kgsKgs/Km 125 195 150 200
02 resΩ/Km (0.22 mm2) 78 78    
02 resΩ/Km (0.34 mm2)     50 50
02 resΩ/Km (1.50 mm2) 12   12  
02 resΩ/Km (2.50 mm2)   7.5   7.5
03 CappF/m 40   40 40 40
04 impΩ 110 110 110 110
05 vel% 78 78 78 78
07 tempºC -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 
08 VprovV 1500 1500 1500 1500 

Esta web utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto